Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens beslut den 3 juni 1999 om förordnande om strandskyddets omfattning; nu fråga om kartbilagor

Länsstyrelsen förtydligar genom beslut den 3 april 2019 att de kartbilagor som avses i Länsstyrelsens beslut om strandskydd den 3 juni 1999 (dnr 18611-99-22769), se första stycket bilaga 1, är de kartor som bifogas nu aktuellt beslut (dnr 511-4763-2019), se bilaga 2.

Kontakt