Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver detaljplan på grund av risk för olyckor

Med hänsyn till människors hälsa och säkerhet har Länsstyrelsen upphävt den detaljplan som Sollentuna kommun antagit för att bygga bostäder intill Ostkustbanan.

Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan som ger byggrätt för ett flerbostadshus med cirka 70 smålägenheter. Planområdet är beläget i Tureberg, norr om Sollentuna centrum och öster om järnvägen (Ostkustbanan). Planområdet består i dag av en asfalterad parkering.

Kommunfullmäktige i Sollentuna antog detaljplanen (Träkolet 16) i september 2018. Länsstyrelsen bedömde att skyddskraven och utformningen är otydligt beskriven för utrymningsvägarna och att loftgångarna inte är säkra som enda utrymningsväg om det skulle ske en olycka på järnvägen. Samtliga personer som utrymmer ska kunna utrymma utan att utsättas för fara från en olycka med farligt gods på Ostkustbanan.

Länsstyrelsen beslutade av denna anledning att överpröva detaljplanen i oktober förra året. Även frågan om markföroreningar behövde prövas ytterligare.

Efter att ha tittat närmare på detaljplanen har Länsstyrelsen nu beslutat att upphäva den.

– Vi har sett en risk för människors hälsa och säkerhet. Vid en olycka med farligt gods på Ostkustbanan är det särskilt viktigt att loftgångar som är placerade mot järnvägen kan användas som utrymningsväg, säger Jakob Sahlén, planhandläggare vid Länsstyrelsen.

Beslutet finns att läsa här Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jakob Sahlén

Planhandläggare

Telefon 010-223 15 45