Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Region Gotland, Gotlands kommun

Region Gotland har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Du kan lämna synpunkter i ärendet fram tills miljöprövningsdelegationen har beslutat i ärendet. Ange diarienummer 48363-2018.

Här kan du följa vad som händer i ärendet.länk till annan webbplats

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt