Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamma rutiner ska stärka skyddet kring ensamkommande barn

Ensamkommande barn

För att förhindra och hantera att ensamkommande barn försvinner krävs ett samordnat, proaktivt och effektivt arbete mellan myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Till stöd finns en länsgemensam samverkansplan som Länsstyrelsen har tagit fram tillsammans med regionala aktörer. Nu har planen uppdaterats.

Barn och unga som kommer ensamma till Sverige för att söka asyl befinner sig ofta i en utsatt situation. Om de försvinner från myndigheternas mottagningssystem, till exempel av rädsla för att få avslag på sin asylansökan, löper de stor risk att exploateras.

Sedan 2015 har Länsstyrelsen Stockholm lett ett utvecklingsarbete tillsammans med regionala aktörer som på olika sätt möter barnen i sitt arbete. När till exempel Migrationsverket, polisen, socialtjänsten, gode män och ideella organisationer är medvetna om sina egna och andras roller underlättar det aktörernas samverkan, vilket i förlängningen också ger utsatta barn och unga i migration ett effektivare skydd.

– Stockholms län var 2017 först i landet med att ta fram en regional samverkansplan, som innehåller gemensamma arbetssätt och rutiner för de aktörer som möter de här barnen. Efter det har fler län tagit fram liknande dokument. Arbetet har utvecklats och förbättrats efter hand och vi har lärt av varandra. Det har lett till att vi nu har reviderat vår egen plan, säger Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Ger vägledning i arbetet

Planen ger information och rutiner till professionella runt barnen så att de snabbare ska kunna identifiera när någon är i riskzonen för att försvinna och vidare sätta in skyddsinsatser för att förhindra ett försvinnande. Planen ger också stöd i hur försvinnanden ska hanteras, till exempel genom att hjälpa polisen med att ge relevant information om ett barn som försvunnit så att en eventuell sökinsats kan bli mer effektiv.

Jenny Selenius, regionskoordinator i Stockholms stad som arbetar med barn och unga utsatta för människohandel, har varit med och uppdaterat länets samverkansplan.

– I min kontakt med till exempel polis och socialtjänst märker jag att en regional samverkansplan betyder mycket för de enskilda i deras arbete. Den ger dem trygghet och vägledning i en komplex situation. Och när vi nu har uppdaterat planen har det varit värdefullt att lyssna på aktörerna om vilka delar i planen de tycker är användbara och vad de vill ha mer av, säger hon.

23 av länets 26 kommuner, myndigheter och andra organisationer har antagit planen och kommit överens om att jobba utifrån de framtagna rutinerna.

Ett antal FN-kommittéer har kritiserat Sverige de senaste åren och krävt att åtgärder vidtas för att minimera risken att ensamkommande barn utsätts för exploatering och människohandel. Samverkansplanen och rutinerna som tagits fram inom länsstyrelsernas regeringsuppdrag kring ensamkommande barn som försvinner är en sådan åtgärd.

Ensamkommande barn och unga som försvinner – Samverkansplan och rutiner för Stockholms län Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt