Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu vidgar vi normen – projekt ska minska diskrimineringen utifrån hudfärg på arbetsmarknaden

Logo för Vidga normen

Är arbetsmarknaden i Stockholms län inkluderande? Är arbetsgivare omedvetna om att de diskriminerar? Länsstyrelsen i Stockholm har startat projektet ”Vidga normen i praktiken” där tio arbetsgivare och deras anställda ska få utbildning om normer kring hudfärg. Målet är en arbetsmarknad som inte diskriminerar.

Sverige har på relativt kort tid blivit ett av Europas mest multietniska länder. Ofta är vår självbild att vi bor i ett öppet och tolerant land. Samtidigt är vår arbetsmarknad starkt segregerad. De svenskar som inte passar in i normen för hur en ”svensk” ser ut har svårt att få avkastning för en högre utbildning eller att avancera till kvalificerade befattningar.

Sedan 2014 har Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med andra aktörer i länet drivit initiativet ”Vidga normen”, för att öka medvetenheten om strukturell diskriminering på grund av hudfärg.

– Det är ofta en omedveten diskriminering som ligger bakom skillnaderna på arbetsmarknaden. Det är ett enormt slöseri med mänskliga resurser och ett hot mot den sociala sammanhållningen, säger Katarina De Verdier som leder projektet.

Genom projektet ”Vidga normen i praktiken” ska tio arbetsgivare i länet, däribland Länsstyrelsen, och deras anställda få ökad kunskap och medvetenhet om begränsande normer kring hudfärg. Projektet pågår fram till 2021 och finansieras genom EU:s socialfond.

– Innan vi börjar utbilda undersöker vi först hur varje arbetsgivare i projektet arbetar i dag för att förhindra diskriminering. Utifrån den kartläggningen tar vi sedan fram anpassade planer med konkreta åtgärder. Det kan handla om att arbeta mer proaktivt än tidigare eller att bli bättre på att följa upp ett arbete som faktiskt görs, säger Kitimbwa Sabuni, utbildningsledare.

Norges regering vill ta del av ”Vidga normen”

”Vidga normen” har uppmärksammats i vårt grannland Norge. Representanter för flera norska departement besökte i dag Länsstyrelsen i Stockholm. Den norska regeringen ska under hösten starta ett nationellt antidiskrimineringsarbete och vill därför ta del av Länsstyrelsens erfarenheter och arbetssätt mot rasism och diskriminering.

Kontakt