Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Sortera Recycling AB, Sigtuna kommun.

Sortera Recycling AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Du kan lämna synpunkter i ärendet fram tills miljöprövningsdelegationen har beslutat i ärendet. Ange diarienummer 20552-2017.

Här kan du följa som händer i ärendet. Länk till annan webbplats.

Beslutet kommer att publiceras här på Länsstyrelsens sida för kungörelser.

Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt