Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vill du jobba med valet i vår?

Nu rekryterar Länsstyrelsen rösträknare inför valet till Europaparlamentet den 26 maj. Flera hundra räknare behövs under veckan efter valdagen då den slutliga sammanräkningen av röster sker.

Länk till rekryteringssidan

Länsstyrelsen är så kallad regional valmyndighet och ansvarar för att planera och genomföra valet till Europaparlamentet den 26 maj. Dagarna efter valdagen ska valnattens resultat kontrollräknas. Inför det arbetet behöver Länsstyrelsen öka sin personalstyrka med flera hundra personer.

Att arbeta som rösträknare är ett administrativt uppdrag, inte ett politiskt. Arbetsuppgifterna innebär att kontrollräkna valsedlar, räkna personröster och att granska ogiltiga valsedlar. Det är en viktig funktion som bidrar till att vi genomför ett rättssäkert val och i förlängningen till att vårt demokratiska system upprätthålls.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt, transparent och rättssäkert. Röstningen sker lokalt över hela landet och alla röster räknas manuellt. Varje röst kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.

Efter cirka en vecka efter valdagen ska länsstyrelserna ha kontrollräknat alla röster och överlämnar då resultatet till Valmyndigheten, som sedan fastställer ett valresultat och utser ledamöter och ersättare.

Kontakt

Valkansli Stockholm

Telefon 010-223 11 30