Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

37 700 fler sysselsatta under det senaste året

Ett flertal indikatorer visar att den svenska ekonomin inte längre befinner sig i en högkonjunktur. Än så länge håller arbetsmarknaden emot och i Stockholms län fortsatte den att utvecklas mycket starkt under det fjärde kvartalet. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. Däremot ökar antalet konkurser parallellt med minskat nyföretagande och ökad varselintensitet. Det visar ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

​På ett års sikt har antalet sysselsatta i Stockholms län ökat med 37 700.

– Det är ett historiskt mycket högt antal och överträffar befolkningsökningen. Det innebär att sysselsättningen återigen når sin högsta nivå – 73,1 procent – under hela tidsserien, säger Länsstyrelsens analyschef Per Bark.

Även arbetslösheten fortsätter att utvecklas positivt. Andelen minskar med 0,7 procentenheter och uppgår nu till 5,1 procent. Det motsvarar 69 000 personer. Det är i nivå med arbetslösheten 2008. Efter en längre tid av god konjunktur och stark utveckling på arbetsmarknaden förväntas utvecklingen under 2019 bli mer dämpad.

Rapporten visar bland annat att:

  • Antalet sysselsatta i länet har ökat med 37 700 personer under det senaste året.
  • Sysselsättningen uppgår till 73,1 procent. Det är en ökning med 1,2 procentenheter.
  • Arbetslösheten minskar till 5,1 procent.
  • Det outnyttjade arbetskraftsutbudet fortsätter att minska trendmässigt och räknas till knappt 139 000 personer.
  • Antalet personer som berörs av varsel har ökat jämfört med 2017.
  • Ekerö har lägst arbetslöshet bland länets kommuner.
  • Omsättningen i det regionala näringslivet ökade under det tredje kvartalet

Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, februari 2019PDF.

Läs fler nyheter från Länsstyrelsen.

Kontakt