Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stormen Alfrida och stormfällda träd i naturreservat

Som i all skogsmark har många träd i våra naturreservat fällts i stormen Alfrida, som drabbade Roslagen särskilt hårt. Här delar vi med oss om vad som kan vara bra att tänka på när du rör dig ute i dessa områden:

  • Undvik att röra dig nära hängande eller lutande träd – de kan vara farliga.
  • Har du uppgifter om riskabla vindfällen eller stormfällda träd utmed leder eller vägar i naturreservat, kontakta Länsstyrelsen (se kontaktinformation nedan).

Länsstyrelsen har påbörjat en översiktlig inventering av reservaten för att bedöma hur stora åtgärdsbehov som finns. Säkerheten är högsta prioritet för åtgärder. Efter inventeringen kommer vi även att bedöma vad som är mest lämpligt att göra med hänsyn till områdenas naturvärden.

Länstyrelsen kommer också att titta på riskerna för angrepp av barkborre. Normalt sett är ett visst inslag av stormfällda träd och död ved ett viktigt inslag i naturskogarna i reservaten. Här måste hänsyn tas till bland annat syfte och regler i reservaten.

För rapporter eller frågor som rör naturreservaten, kontakta Karin Joelsson eller
Mats Gothnier vid Enheten för naturskötsel.
Telefon 010-223 10 00, e-post stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt