Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera katter i länet smittade av salmonella

Foto: Mostphotos

Det är fortsatt många katter som smittas av salmonella under vårvintern. Hittills i år har minst 116 salmonellasmittade katter upptäckts i Stockholms län.

Under vårvintrarna brukar fall av salmonellasmittade katter att rapporteras. Och så även i år, i början av februari hade 116 katter i Stockholms län drabbats av bakterien.

Katterna smittas vanligen av salmonella när de jagar sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar. Ett sätt att undvika att katterna smittas är om möjligt att hålla dem borta från fågelbord där fåglar matas.

Symtomen hos smittade katter varierar. Det kan vara lindriga symtom som går över av sig själv eller diarré, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. I värsta fall kan infektionen leda till döden.

Ta kontakt med veterinär eller djursjukhus om din katt uppvisar symptom så att en klinisk bedömning kan göras.

Var noga med hygienen

Salmonella kan smitta mellan djur och människa. För att människor ska bli smittade krävs dock vanligtvis en stor dos salmonellabakterier och oftast genom smittad mat där salmonellabakterier har fått möjlighet att föröka sig. Små barn, äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare.

Var noggrann med hygienen om du misstänker att din katt är smittad. Salmonellabakterier sprids från kattens avföring och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

  • Tvätta händerna noga när du hanterat katten eller renast kattlådan.
  • Låt småbarn tvätta händer under vuxens uppsikt.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk och andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
  • Begränsa nära umgänge mellan katten och barn. Även andra som träffar katten bör vara extra noga med hygienen.
  • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
  • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus. Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under tiden, även om de andra djuren inte visar symtom.
  • Om du har fågelbord – tvätta händerna efter rengöring av bordet.

Läs nyhet om salmonellasmittade katter på Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) hemsidalänk till annan webbplats.

Mer om Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd.

Kontakt

Enheten för djurvälfärd och livsmedel