Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Stockholm Avfall AB, Stockholms kommun

Stockholm Avfall AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Du kan lämna synpunkter i ärendet fram tills miljöprövningsdelegationen har beslutat i ärendet. Ange diarienummer 18643-2018.

Här kan du följa vad som händer i ärendetlänk till annan webbplats

Kontakt