Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny telefonlinje fokuserar på våldsutövare – för att våld i nära relationer ska upphöra

I dag, den 4 februari, öppnar telefonlinjen Välj att sluta i syfte att hjälpa personer som vill sluta utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen är att samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholm och Skåne samt Manscentrum i Stockholm.

Omkring 12 000 fall av våld i nära relationer anmäldes under 2017, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet mot våld i nära relationer har tidigare framför allt fokuserat på dem som utsätts för våld. Men för att få till en verklig förändring så att våldet minskar måste insatser också riktas till våldsutövarna. Telefonlinjen Välj att sluta är en sådan insats.

– De flesta känner inte till att man kan få hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. Genom telefonlinjen Välj att sluta, dit man kan ringa anonymt, hoppas vi sänka tröskeln för att självmant ta steget till att söka hjälp, säger Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Stockholm.

Via telefonlinjen Välj att sluta kan uppringaren få stöd i stunden, men också motivation och vägledning till att söka vidare hjälp och behandling hos verksamheter i sin kommun.

– Med en telefonlinje skapar vi en gemensam ingång för alla i Skåne och Stockholms län som vill ha hjälp med att hantera sitt våldsamma beteende. Vi hoppas kunna fånga upp målgruppen på ett sätt så att de vågar ringa, säger Katarina Tümer, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid Länsstyrelsen Skåne.

Samtalen till telefonlinjen tas emot av utbildad och erfaren personal vid Manscentrum i Stockholm. Ulf Calvert är psykolog på Manscentrum och operativt ansvarig för den nya telefonlinjen:

– Det finns ett stort behov av en sådan här telefonlinje. Nu kan de som inte har vågat, orkat eller kunnat ta steget mot att bryta sitt våldsamma beteende komma i kontakt med någon som kan hjälpa dem. Alla som ringer kommer att bemötas med respekt och kunskap. Målet är att genom samtalet motivera till behandling, säger han.

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i Stockholms och Skåne län på uppdrag av regeringen. Projektet som pågår till och med december 2020 är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholms län och Skåne län samt Manscentrum, ett kriscentrum för män i Stockholm.

Numret till telefonlinjen är 020-555 666. Telefontiden är måndag–fredag, klockan 9.30–16.00.

Mer information om projektet finns på webbplatsen väljattsluta.selänk till annan webbplats.

Fakta våld i nära relationer

  • I Brås nationella trygghetsundersökning uppger totalt 18 procent av de som utsatts för misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående till offret. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 procent.
  • I Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 6,8 procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation under 2012. Andelen kvinnor som utsattes för brott i en nära relation var i princip jämnstor med andelen utsatta män.
  • Även när man studerar psykiskt våld och fysiskt våld separat visar sig utsattheten under 2012 vara jämnt fördelad mellan könen; 6,8 procent av kvinnorna och 6,2 procent av männen utsattes för psykiskt våld, medan 2,2 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen utsattes för fysiskt våld.
  • Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna.

Källa: Brottsförebyggande rådetlänk till annan webbplats

Kontakt