Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dialog ska leda till förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård

Skarv torkar vingarna

Länsstyrelsen ska ta fram en regional förvaltningsplan för skarv i Stockholms skärgård. Myndigheten har därför bjudit in skärgårdens jakt-, fiske-, och viltvårdsföreningar, kommuner och andra aktörer att delta i arbetet.

– Genom att välja en öppen process vill vi skapa en dialog i frågan och reda ut eventuella oklarheter som finns, både juridiska och vetenskapliga, säger Länsstyrelsens projektledare Malin Langenfors.

Den regionala planen ska komplettera Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för skarv, med en regionalt anpassad vägledning och med hänsyn till de samhällsintressen som är berörda av skarvförekomsten i Stockholms skärgård.

– Vi kommer att träffa de aktörer som vi nu har bjudit in vid flera möten under året. Ett startmöte hålls i februari. Då ska vi presentera processens upplägg och tillsammans diskutera vilka ämnen som behöver hanteras i arbetet, säger Malin Langenfors.

Innan Länsstyrelsen antar en regional förvaltningsplan kommer förslaget också att remitteras till de aktörer som deltar i processen. Innan årsskiftet förväntas planen finnas färdig.

Kontakt