Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Virusabort av centralnervös form hos hästar i Stockholms län

På webbsidan Aktuella utbrott uppdaterar vi om den centralnervösa formen av virusabort, EHV-1, som har konstaterats hos hästar i Stockholms län.

Här uppdaterar vi vartefter

Länkt till Aktuella utbrott

Om EHV-1

EHV-1 är ett herpesvirus som kan orsaka luftvägsinfektion med förkylning och feber, abort eller neurologiska symtom. Den neurologiska- och abortformen är anmälningspliktig och veterinär ska anmäla misstanke om det första fallet till länsstyrelsen.

EHV-1 är en luftburen smitta som sprids främst vid kontakt med sjuka individer men smitta kan även ske indirekt via kläder, händer och utrustning. Om du misstänker att din häst varit i kontakt med en häst från den drabbade ridskolan, direkt eller indirekt, så var observant på eventuella sjukdomssymtom. Tempa gärna hästen dagligen och kontakta veterinär omedelbart vid misstanke om smittsam sjukdom.

Mer information om sjukdomen och speciella smittskyddsråd för EHV-1, virusabort finns på SVAs webbplats. Länsstyrelsen rekommenderar att hästägare följer dessa rekommendationer om man har varit i en drabbad anläggning eller misstänker att hästar på annat sätt kan ha kommit i kontakt med smittan.

Läs mer:

SVA om isolering och EHV1länk till annan webbplats

SVA om virussjukdomar på hästlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen om smittskydd för djur

Kontakt