Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets integrationsprojekt ger nyanlända nya möjligheter

Foto: Birgitta Andersson

Att skapa en meningsfull fritid för nyanlända i Stockholms län, att ta fram anpassade utbildningar och att stärka nyanlända föräldrar i sin föräldraroll i sitt nya land. Det är några av syftena med de kommunala projekt som Länsstyrelsen beviljar medel.

Varje år beviljar Länsstyrelsen Stockholm medel till länets kommuner för att de ska utveckla mottagandet av nyanlända – personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av flykting- eller flyktingliknande skäl.

– Många nyanlända har fråntagits, aldrig erkänts eller mist en rad mänskliga rättigheter innan de kom till Sverige eller under flykten hit. Med hjälp av Länsstyrelsens utvecklingsmedel kan kommuner och civilsamhället ta fram insatser, metoder och skapa regional samverkan för att rättigheterna ska tillgodoses i länets kommuner, säger Lina Devgun, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Pågående projekt i länet handlar bland annat om att bidra till en meningsfull fritid genom att exempelvis skapa nya mötesplatser eller tillgängliggöra ett befintligt utbud av aktiviteter. Andra arbetar för att ta fram eller testa nya former av utbildningar som är anpassade till en grupp med specifika behov, till exempel kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Och flera projekt syftar till att ta fram metoder för att nyanlända eller ensamkommande barn själva ska hitta vägar till en egen bostad eller ett arbete.

Under 2018 fanns ett särskilt fokus på målgruppen föräldralediga med små barn, vilket har resulterat i projekt med syfte att stärka nyanlända föräldrar i sin föräldraroll och att legitimera dem som kompetenta föräldrar i det nya landet Sverige.

– Under 2018 beviljade Länsstyrelsen medel till 20 projekt i länet. Vi ser att bidragen är viktiga för att utveckla kommunernas integrationsarbete där de får chans att prova på nya metoder, arbetssätt och samarbeten de annars har svårt att få till. Insatserna som tas fram är också mycket betydelsefulla för de nyanlända. Vi ser att de här projekten bidrar till att inkludera personer som vanligtvis inte hittar till exempelvis öppen förskola, idrottsföreningar eller kulturaktiviteter, säger Lina Devgun.

Mer om pågående integrationsprojekt finns att läsa i katalogen ”Integration pågår! Projekt för nyanlända i Stockholms län finansierade av Länsstyrelsens utvecklingsmedel 2017–2019”. Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt