Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet efter stormen Alfrida

Med anledning av stormen Alfridas tidigare framfart i Norrtälje kommun vill Länsstyrelsen uppmana människor som vistas i skog och mark i de mest utsatta områdena att vara extra försiktiga. Detta för att undvika risker med stormfällda träd och eventuella strömförande ledningar på marken.

Stormen Alfrida som drabbade länet på nyårsdagen lämnade efter sig en ovanligt stor omfattning fällda träd.

Länsstyrelsen vill därför uppmana till försiktighet för de som vill ut i skog och mark i stormens spår. Framförallt gäller det i de mest utsatta områdena i Norrtälje kommun.

– Dels handlar det om att vara extra försiktig runt stormfällda träd för att undvika olyckor men även att vara uppmärksam att det kan förekomma nedfallna strömförande ledningar på marken. Det är även viktigt att uppmärksamma att mobiltäckningen i vissa områden fortfarande kan vara påverkad och därmed också möjligheten att påkalla hjälp vid en nödsituation, säger Daniel Wågman, tjänsteman i beredskap vid Länsstyrelsen Stockholm.

Karta.

Karta över stormdrabbat område i Norrtälje kommun där försiktighet bör vidtas. Källa Norrtälje kommun.

Länk till karta över område i Norrtälje kommun där försiktighet bör vidtasPDF.

För mer information om återställningsarbetet, se www.norrtalje.selänk till annan webbplats och www.vattenfall.selänk till annan webbplats

Har du frågor är du välkommen att kontakta Länsstyrelsens presskommunikatör 010-223 15 04

Kontakt