Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelning av nyanlända mellan kommunerna i Stockholms län 2019

Nästa år kommer Migrationsverket att anvisa 2 959 nyanlända personer till Stockholms län, det beslutade regeringen i början av oktober då de så kallade länstalen fastställdes. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om hur fördelningen kommer att ske mellan länets kommuner.

I Sverige ska totalt 9 000 nyanlända omfattas av kommunanvisningar under 2019. Av dem kommer 5 000 att vara kvotflyktingar, som vidarebosätts till Sverige genom FN:s flyktingorgan UNHCR.

Av de 9 000 nyanlända ska 2 959 anvisas till Stockholms län. Beslutet är baserat på Migrationsverkets prognos och är en minskning jämfört med i år, då länet ska ha 4 931 anvisningsbara platser till förfogande. I takt med ett minskat asylmottagande har även antalet nyanlända som länet årligen ska ta emot för bosättning successivt minskat sedan 2017.

Det är bosättningslagens direktiv som ligger till grund för beslutet gällande fördelning av anvisningar. Hänsyn ska tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättning, befolkningsstorlek, sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökanden som vistas i kommunen.

På uppdrag av regeringen tas i 2019 års beräkningar större hänsyn till kommuner som under en längre tidsperiod haft ett högt mottagande av nyanlända som självbosätter sig. Förutom de personer som anvisas till kommunerna beräknas cirka 3 638 nyanlända med uppehållstillstånd självbosätta sig i Stockholms län under 2019. Statistiken som ligger till grund för den skattade självbosättningen 2019 baseras på tidigare självbosättningsmönster.

Fördelning per kommun av nyanlända som omfattas av anvisningar till Stockholms län år 2019 (totalt 2 959 personer):

 • Botkyrka: 39
 • Danderyd: 80
 • Ekerö: 72
 • Haninge: 95
 • Huddinge: 99
 • Järfälla: 56
 • Lidingö: 92
 • Nacka: 180
 • Norrtälje: 89
 • Nykvarn: 24
 • Nynäshamn: 47
 • Salem: 26
 • Sigtuna: 33
 • Sollentuna: 84
 • Solna: 126
 • Stockholm: 1188
 • Sundbyberg: 31
 • Södertälje: 0
 • Tyresö: 90
 • Täby: 141
 • Upplands Väsby: 43
 • Upplands-Bro: 27
 • Vallentuna: 86
 • Vaxholm: 28
 • Värmdö: 97
 • Österåker: 86

Totalt: 2 959

Kontakt