Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny länsöverdirektör i Stockholms län

Johan von Sydow heter nästa länsöverdirektör i Stockholms län. Det står klart efter beslut vid dagens regeringssammanträde.

Johan von Sydow är i dag finansråd och administrativ chef på Finansdepartementet. Johan von Sydow tillträder tjänsten som länsöverdirektör den 19 juni 2018.

Åsa Ryding fortsätter som tf länsöverdirektör fram till dess och återgår sedan till sin tjänst som avdelningschef för Länsstyrelsen Stockholms rättsavdelning.

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet på Länsstyrelsen. Länsöverdirektören fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hen inte är i tjänst. Länsöverdirektören utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Kontakt