Länsstyrelsens logotyp

Det är viktigt för oss att Länsstyrelsen Stockholms logotyp, som är upphovsrättsskyddad, används i rätt sammanhang och på rätt sätt.

Är du osäker hör av dig till kommunikationsenheten via e-post: kommunikationsenheten.stockholm@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen Stockholms logotyp i färg med vapnet till vänster och texten Länsstyrelsen Stockholm till höger.
Länsstyrelsen Stockholms logotyp i svartvitt med vapnet till vänster och texten Länsstyrelsen Stockholm till höger.
Länsstyrelsen Stockholms logotyp med markeringar för frizon.

Logotyperna som laddas ner är utan frizon. Bredden på frizonen ska alltid vara densamma som vapensköldens halva bredd.


Kontakta kommunikationsenheten om du behöver logotyp i ett annat filformat eller negativ (vit) logotyp.

Läs mer om Länsstyrelsen Stockholms vapen

Kontakt

Enheten för kommunikation