Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändrade föreskrifter för Hanvedens vattenskyddsområde

Regeringen har genom beslut den 4 april 2024 (KN2023/01048) ändrat Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Hanvedens vattentäkt den 7 december 2020 (dnr 513-22222-2015) på följande sätt.

Skyddsföreskriften i 8 § 2 ska ha följande lydelse:

"2. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda markytor för fordonstrafik med en yta större än 800 m2 får inte ske utan tillstånd."

Skyddsföreskriften i 14 § 2 ska ha följande lydelse:

"2. Halk- och dammbekämpning ska ske på sådant sätt att användandet av vägsalt samt sand och grus med saltinblandning minimeras."

Regeringens beslut trädde i kraft den 4 april 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss