Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, Nynäshamns kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har ändrat villkor 15 i tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för täktverksamhet vid Väggarö bergtäkt på fastigheten Torp 14:1.

Ändringen innebär att tiden för när efterbehandlingen ska vara slutförd förlängs till den 1 september 2026.

Handlingarna finns tillgängliga hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterassen 5, plan 7, Handen och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 1 augusti 2024 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 5998–2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss