Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, Lidingö kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har fattat beslut om ändring av villkor i befintligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till avloppsrening vid Käppalaverket. Ändringen avser förlängd införandetid av strängare utsläppsvillkor till den 30 juni 2028.

Handlingarna finns tillgängliga hos Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö kommun, besöksadress Lejonvägen 15 och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 1 augusti 2024 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 53027–2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss