Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Sortera Recycling AB, Haninge kommun

Sortera Recycling AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan omfattar utökad avfallsverksamhet på fastigheterna Åby 1:184, Åby 1:185 och Åby 1:209 inom Jordbro företagspark.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan från
verksamheten bland annat av buller och utsläpp till luft och vatten.

Handlingarna finns tillgängliga hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Rudsjöterrassen 5, 136 81 Haninge och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in senast
den 22 juli 2024 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 63971-2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss