Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, Octapharma AB, Stockholms kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING


Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat Octapharma AB tillstånd till ändring av befintlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken på fastigheten Munterheten 1 m.fl.

Ändringstillstånd ges för renframställning av proteiner ur maximalt 6 000 ton humanplasma per år. Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet.

Handlingarna finns tillgängliga hos Miljöförvaltningen, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 30 juli 2024 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 56639-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss