Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om fällavgift för älg, jaktåret 2024/2025

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att fällavgiften under jaktåret 2024/2025 ska vara 1 500 kronor för vuxen älg och 300 kronor för älgkalv.

Beslutet gäller inom de älgförvaltningsområden som har inrättats av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen förordnar att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 25 juli 2024 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 29567-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss