Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, reservkraftsanläggning vid Danderyds sjukhus

KUNGÖRELSEDELGIVNING

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har fattat beslut om ändring av villkor i befintligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för reservkraftsanläggningen vid Danderyds sjukhus.

Villkorsändringen gäller reningsutrustning för utsläpp till luft.

Handlingarna finns tillgängliga hos Miljö- och stadsbyggnadskontoret Danderyd, Mörbygårdsvägen 4, Mörby Centrum och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 16 juli 2024 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 2555-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss