Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Prövotidsredovisning, Sigtuna Återvinning AB, Sigtuna kommun

Sigtuna Återvinning AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnat in en prövotidsredovisning, U1, i enlighet med beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för Brista avfallsanläggning på fastigheterna Norrsunda-Brista 2:8 och 2:9.

Prövotidsredovisningen omfattar utredning av verksamhetens samlade utsläpp av vatten samt förslag till slutliga villkor avseende utsläppet.

Handlingarna finns tillgängliga hos Bygg- och miljöförvaltningen, Sigtuna kommun, Södergatan 20, 195 85 Märsta och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Synpunkter med anledning av prövotidsredovisningen ska senast den 26 februari 2024 skickas till

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via​: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 52140-2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss