• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, Upplands Väsby kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat
SI STO 01. 2 AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

Tillståndet gäller för uppförande och drift av datacenter och reservkraftsanläggning till högst 60 MW installerad tillförd effekt på fastigheten Älvsunda 7:10 i Upplands Väsby kommun. Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet.

Handlingarna finns tillgängliga hos Bygg- och miljökontoret, Dragonvägen 86, Upplands Väsby och hos Länsstyrelsen Stockholm. Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 15 juni 2023 till

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Du kan också skicka in det via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 76063-2021.

Kontakt