• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse naturvård, Täby kommun

Regeringen har genom beslut den 30 mars 2023 (KN2023/01009) ändrat Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd för Täby kommun den 19 september 2018 (dnr 511-53089-2017).

Följande områden ska inte omfattas av utvidgat strandskydd:

  • Fastigheten Täby Skålhamra 4:3.
  • Det område vid östra Vallentunasjön som framgår av länsstyrelsens karta i bilaga 2.
  • Området norr om väg 265, Norrortsleden, från Gullsjön.

Regeringens beslut trädde i kraft den 30 mars 2023.

Regeringsbeslut Täby 2023 (pdf) Pdf, 11.2 MB.

Kontakt