Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, SI STO 01. 2 AB, Upplands Väsby kommun

SI STO 01. 2 AB, Upplands Väsby kommun har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Här kan du följa vad som händer i ärendet Länk till annan webbplats.

Kontakt