Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om ändring av befintligt tillstånd, PreZero Recycling AB, Stockholms kommun

PreZero Recycling AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Du kan följa vad som händer i ärendet i vårt ärendehanteringssystem Länk till annan webbplats.

Kontakt