Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet Stockholms kommun

Equinix (Sweden) AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.

Bolaget avser att bedriva datacenter med reservkraftsgeneratorer på fastigheten Förbrännaren 10 i Sköndal. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan från verksamheten bland annat av utsläpp till luft och buller.

Handlingarna finns tillgängliga hos

Miljöförvaltningen
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Stockholm

Handlingarna kan också beställas via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in senast den 19 december 2022. Ange diarienummer 83459-2021 och skicka dem till

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22
Stockholm

Synpunkter kan också skickas in via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Kontakt