Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvård norrtälje kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 14 november 2022 fattat beslut om Mjölnarkärrskogens naturreservat. Beslutet berör fastigheten Rekinde 5:18.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd, Regeringsgatan 66, Stockholm.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm