Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvård, Norrtälje kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 4 oktober 2022 fattat beslut om ändring av syfte, föreskrifter och skötselplan för Grundsjömossarnas naturreservat. Beslutet berör fastigheten Edebo-Sättra 6:4.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd, Regeringsgatan 66, Stockholm.

Kontakt