Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Stockholm Exergi AB, Stockholms kommun

Stockholm Exergi AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om ändring av villkor 3 i tillståndsbeslut från den 7 juni 2010 för reservkraftanläggningen G5 på fastighet Fotocellen 9 Högdalen.

Ändringen innebär att tillfälligt få provköra anläggningen alla dagar i veckan mellan kl 07-22.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se.

Synpunkter med anledning av ansökan ska senast den 3 oktober 2022 ges in till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer 48736-2022.

Kontakt