Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Vaxholms kommun

Vaxholms kommun har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan omfattar avvattning av högst 10 000 ton muddermassor i samband med renovering av Västerhamn på fastigheterna Vaxön 1:11 och 1:81 i Vaxholms kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan från verksamheten i huvudsak av utsläpp till vatten.

Handlingarna finns tillgängliga hos Södra Roslagen miljö- och hälsoskyddsförbund, Kemistvägen 8, Täby och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Eventuellt yttrande ska ha kommit in senast den 14 oktober 2022 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 31520-2022.

Kontakt