Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Haninge kommun

Haninge Åkeri AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Bolaget avser att bedriva bland annat lagring, sortering och återvinning av icke farligt avfall på fastigheten Småhamra 1:1.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt ansökan består miljöpåverkan från verksamheten bland annat av utsläpp till vatten, transporter och buller.

Handlingarna finns tillgängliga hos Haninge kommun, Rudsjöterassen 2 i Haninge och hos stockholm@lansstyrelsen.se.

Eventuellt yttrande ska ha kommit in senast den 4 juli 2022 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 33685-2021.

Kontakt