Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om tillstånd för St1 Sverige AB, Gotlands kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat St1 Sverige AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Tillståndet gäller för hantering och lagring av bio- och petroleumprodukter och kemikalier på fastigheterna Visby
Flädern 1 och Visby Almen 1 vid Kopparsvik i Visby.

Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Gotland, Visborgsallén 4 i Visby, gotland@lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.och hos stockholm@lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats..

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 31 maj 2022 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 64990-2021.

Kontakt