Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om Lohärads prästgårds naturreservat

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 14 mars 2022 fattat beslut om Lohärads prästgårds naturreservat. Beslutet berör fastigheten Lohärad prästgård 1:10.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd, Regeringsgatan 66, Stockholm.

Kontakt