Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvård Norrtälje kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 14 juni 2021
fastställt en bevarandeplan för Natura 2000-området Arholma-Idö (SE0110385) som pekades ut år 2014.

Bevarandeplanerna i sin helhet finns tillgänglig hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd, Regeringsgatan 66, Stockholm, alternativt via länken nedan.

Bevarandeplan för Arholma-Idö Pdf, 843.4 kB.

Kontakt