Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av naturreservat, Norrtälje kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 22 februari 2021 fattat beslut om bildande av Väddö prästgårds 1 naturreservat.

Beslutet berör fastigheten Väddö prästgård 1:1.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd, Regeringsgatan 66, Stockholm.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss