Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av naturreservat, Norrtälje kommun

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 22 februari 2021 fattat beslut om bildande av Väddö prästgårds 1 naturreservat.

Beslutet berör fastigheten Väddö prästgård 1:1.

Det fullständiga beslutet finns tillgängligt hos Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd, Regeringsgatan 66, Stockholm.

Kontakt