Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS).

Regionalfondsprogrammet i Stockholm

Genomförandet av Europeiska regionalfonden i Stockholm styrs av det operativa regionalfondsprogrammet 2014-2020PDF.

Den totala budgeten inom Regionalfonden i Stockholm uppgår till 298 mkr. Hela programmet ska bidra till en hållbar stadsutveckling och omfattar tre tematiska mål inom Regionalfonden. 

Tematiskt mål 1

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med fokus på insatser som kan utveckla samspelet mellan högre utbildning, forskning, näringsliv och offentliga aktörer för att åstadkomma en innovationsdriven ekonomi.

Tematiskt mål 3

Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, med fokus på insatser som stärker företagens möjligheter till affärsutveckling och internationalisering.

Tematiskt mål 4

Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer med fokus på insatser inom hållbar stadsutveckling som kan öka tillväxten i befintliga företag, generera nya arbetstillfällen och bidra till minskad klimatpåverkan genom bl.a. ökad användning av grön teknik.

Läs mer om Regionalfonden och inriktningen i Stockholm http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/om-lansstyrelsen/eu-och-internationellt/eus-strukturfonder-2014-2020/strukturfondspartnerskapets-sekretariat-/Pages/program-2014-2020.aspx

För information om aktuella utlysningar, se information från Tillväxtverket i Stockholmlänk till annan webbplats

Kontakt