Länsstyrelsens yttranden över remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Nedan kan du ta del av Länsstyrelsens yttranden över remisser 2017 och 2018. Filerna är sorterade i bokstavsordning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.pdf 153 kB 2020-01-21 15.22

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm