Ansökan om fanor

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att efter ansökan dela ut fanor på nationaldagen 2020 till organisationer, föreningar eller motsvarande. Däremot upphör utdelningen av flaggor.

Fanor till organisationer, föreningar eller motsvarande

Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm, tvådelad fanstång i vitlackerat trä med beslag i gedigen mässing, inklusive gjuten fanspets med Vasakärve.

En mässingsskylt med inskriptionen ”Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2020” monteras på fanstången.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2020.

Nationaldagens kansli sammanställer ansökningarna och meddelar länsstyrelserna. Respektive länsstyrelse har därefter en möjlighet att prioritera vissa ansökningar.

Utdelning av flaggor upphör

Styrelsen har fattat beslut om att från och med 2020 inte dela ut flaggor.

Ansökan om fanor

Ansökan görs på särskilt formulär. Ansökningsblanketter finns att hämta på Stiftelsens hemsida www.nationaldagen.selänk till annan webbplats, eller Stiftelsens kansli.

Ansökningsblanketter finns hos Stiftelsen för Sveriges Nationaldaglänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm