Ansökan om fanor

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut fanor på nationaldagen till organisationer, föreningar eller motsvarande vars ansökan har beviljats.

Fanor

Fanorna levereras i kompletta fanpaket. I fanpaketet ingår fanduk 160x100 cm, tvådelad fanstång i vitlackerat trä med beslag i gedigen mässing, inklusive gjuten fanspets med Vasakärve.

En mässingsskylt med inskriptionen ”Gåva från Stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni 2021” monteras på fanstången.

Ansökningarna ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2021.

Nationaldagens kansli sammanställer ansökningarna och meddelar länsstyrelserna. Respektive länsstyrelse har därefter en möjlighet att prioritera vissa ansökningar.

Ansökan om fanor

Ansökan görs på särskilt formulär. Ansökningsblanketter finns att hämta på Stiftelsens hemsida www.nationaldagen.se Länk till annan webbplats., eller Stiftelsens kansli.

Ansökningsblanketter finns hos Stiftelsen för Sveriges Nationaldag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm