Sociala kanaler och poddar och poddar

På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn och poddar. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer.

Länsstyrelsen Stockholms poddar

Länsstyrelsen Stockholm har fyra poddar som tar upp frågor som digitalt utanförskap, rasism i arbetslivet och barnrättsfrågor.

Digitala seniorer

Podden "Digitala seniorer" ska inspirera länets seniorer att bli mer digitala. Podden gästas av flera kända personer – bland annat landshövding Sven-Erik Österberg, riksbankschef Stefan Ingves, journalisten Amelia Adamo och komikern Claes Malmberg – som delar med sig av sina erfarenheter av digitala tjänster och sociala medier.

Lyssna på "Digitala seniorer" via Libsyn Länk till annan webbplats.

Rasism i arbetslivet

2020 fick länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen och medvetenheten om begränsande normen kring hudfärg. Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget.

I podden "Rasism i arbetslivet" berättar Katarina de Verdier och Kitimbwa Sabuni från Länsstyrelsen i Stockholm om uppdraget och omfattningen av begränsande normer kring hudfärg.

Lyssna på "Rasism i arbetslivet" via Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnittet finns på sidan Rasism i arbetslivet

Snacka om barnrätt

När FN:s barnkonvention blev lag i Sverige den 1 januari 2020 blev det mer fokus på barns rättigheter. Podden "Snacka om barnrätt" är ett komplement till de seminarier och nätverksträffar som Länsstyrelsen arrangerar i vanliga fall. I sex avsnitt samtalar barnrättsjuristen Dona Hariri med gäster om bland annat barn som utsätts för brott, betydelsen av en trygg bostad, barns rätt till utbildning och en framtid med friska ekosystem.

Lyssna på "Snacka om barnrätt" via Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitten finns på sidan Barnets rättigheter och barnkonventionen

Vidga normen-podden

Projektet Vidga normen i praktiken hjälper organisationer att skapa jämlikhet på jobbet och att motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. "Vidga normen-podden" kompletterar projektet och erbjuder fördjupade samtal om normer kring hudfärg på arbetsmarknaden.

Lyssna på "Vidga normen-podden" via Libsyn Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm