Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 21

Elektriskt julgransljus med en röd kula bakom.

Foto: Länsstyrelsen.

Varifrån kommer elen som får våra julgransljus att lysa? Hela 90 procent av den el vi förbrukar i länet kommer från andra delar av landet, som de norrländska vattenkraftverken.

Kapaciteten i elnäten, som transporterar elen från norr till oss, har varit mycket ansträngd de senaste åren. Och vår bedömning är att elanvändningen ökar kommande decennier. Mer elektrifiering - fler elfordon, utbyggd tunnelbana och järnväg - är viktiga byggstenar i arbetet för att nå klimatmålen.

I uppdraget Trygg elförsörjning som fyra länsstyrelser, däribland vi, redovisade till regeringen i höstas lyftes några viktiga områden för att minska risker och sårbarheter i elförsörjningen i framtiden. Bland annat handlar det om att uppgradera och bygga ut våra elnät, öka lokal förnybar elproduktion (till exempel med vindkraft) och att utveckla metoder och teknik för flexibel användning och lagring av el. Behöver många ladda bilen eller tvätta samtidigt? Då behöver vi också utveckla nya arbetssätt för att prognosticera förbrukningen.

För Stockholms län är frågorna viktiga. Vi svarar för 15 procent av landets elförbrukning. Utan el blir det ingen griljerad skinka eller lutfisk. Visst är det mysigt med stearinljus, men elen är inte så dum den heller.

Kontakt