Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 18

En man, vilthandläggare på Länsstyrelsen, är ute i skogen tillsammans med Länsstyrelsens besiktningshund för att spåra rovdjur.

Rovdjurshandläggare Mikael Fransson och Länsstyrelsens besiktningshund Tezla. Foto: Emelie Nyman

Att ta reda på hur många vargar och lodjur som finns i länet är en uppgift som återkommer varje år.

En varg som är fotograferad av en av Länsstyrelsens viltkameror.

Foto: Länsstyrelsen

Efter att rovdjursinventeringen avslutades i våras konstaterades att tre lodjurshonor med ungar kvalitetssäkrats i Stockholms län, varav en vid gränsen till Uppsala län. Dessutom har vi ett vargrevir, Sjunda i sydvästra delen av länet, som delas med Södermanlands län.

Den 1 oktober drog säsongens inventering igång. Det blir spännande att se hur många vargar och lodjur som finns i länet den här gången. Fångar du ett spår eller ett rovdjur på bild blir vi glada om du rapporterar det via appen Skandobs eller webbplatsen skandobs.selänk till annan webbplats – det underlättar vårt arbete och bidrar till en god rovdjursförvaltning!

Kontakt