Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 16

Målet med Stockholms läns livsmedelsstrategi är ett långsiktigt hållbart livsmedelssystem där ett ökat utbud och en ökad konsumtion av regionala råvaror och förädlade produkter ingår. När det kommer till fisk är både efterfrågan och konsumtionen i länet mycket högre än tillgången.

Samtidigt finns underutnyttjade resurser i våra sjöar i form av fisk som idag inte säljs som livsmedel. Projekt Resursfisk undersöker hur underutnyttjade fiskarter kan bli god och nyttig mat på många människors tallrikar.

Vilken fisk ligger på ditt julbord?

Fotograf i ordning i bildspelet:

1: Mostphotos

2: Jonatan Fogel/ Länsstyrelsen Stockholm

3: Jonatan Fogel

4: Teresa Soler/ SLU

5: Jonatan Fogel

6: Anna Henning Moberg/ Axfoundation

7: Jonatan Fogel

8: Jonatan Fogel

9: Anna Henning Moberg

10: Jonatan Fogel

Kontakt