Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 14

I år har vi rapporterat mycket om afrikansk svinpest – ett stort hot mot våra svenska tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor.

Om du hittar ett självdött vildsvin är det viktigt att du rapporterar in det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via rapporteravilt.sva.se eller telefon 018-67 40 00.

Här kan du lära dig mer om afrikansk svinpest och hur du kan hjälpa till att inte föra in sjukdomen i Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt