Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lucka 13

Visste du att romer har levt i Sverige i över 500 år och är en av landets fem nationella minoriteter? Trots det finns fortfarande mycket okunskap och föreställningar om romer.

Romska företrädare vittnar om att fördomar och rasism mot romer finns inom bland annat skolan, vilket kan påverka skolgången negativt. Rasism och diskriminering i vardagen begränsar möjligheten att ta del av de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen Stockholm fick i år i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism. Antiziganism är rasism riktad mot romer. En referensgrupp med unga romer har tillsatts under hösten, för att utforma genomförandet av uppdraget.

Kontakt